אפשר לתרום לאגודה הישראלית לטרשת נפוצה דרך BIT
לשלוח למספר :

050-7439743 או 050-7436743

נא לשלוח שם מלא, כתובת מגורים ודוא"ל לאותו מספר 050-7439743/050-7436743 כדי לקבל קבלה.

לאגודה הישראלית לטרשת נפוצה יש אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46

תרומה לאגודה מאושרת כמעשר כספים ע"י הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו (האישור ישלח עפ"י דרישה)