תרומה דרך בית
"דין פרוטה כדין מאה"

אפשר לתרום לאגודה הישראלית לטרשת נפוצה דרך ביט!!"
לשלוח למספר : 050-7439743

נא לשלוח שם מלא, כתובת מגורים ודוא"ל לאותו מספר 050-7439743 כדי לקבל קבלה.

לאגודה הישראלית לטרשת נפוצה יש אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46

תרומה לאגודה מאושרת כמעשר כספים ע"י הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו (האישור ישלח עפ"י דרישה)